Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding helpt de cliënt bij het oplossen van problemen die hij/zij zelf niet meer kan oplossen. Thuisbegeleiding is laagdrempelig en praktisch. Samen met de cliënt kijkt de thuisbegeleider waar behoefte aan is, wat haalbaar is en wat daarvoor nodig is. Thuisbegeleiding is gericht op het begeleiden van kwetsbare mensen in de samenleving om het dagelijks leven weer op orde te krijgen.

 

Ook interessant voor u

Doel is het vinden van structuur en rust zodat de cliënt weer grip krijgt op zijn/ haar leven. De thuisbegeleider richt zich op alle gebieden van de woon / leefsituatie van de cliënt: chaotische leefomgeving , isolement en/of een vervuilde situatie, verwaarlozing, wonen, werk, problematische opvoedingssituatie, vinden van passende dagbesteding, financiën en administratieve problemen, sociale problemen etc.

 

Hulp bij 

 • Een verslaving
 • Een psychisch probleem
 • Dementie
 • Overbelasting bij mantelzorger
 • Moeite hebben met het op orde krijgen van de huishouding
 • Een verstandelijke of lichamelijke beperking
 • Chronische ziekte, zoals MS
 • Niet aangeboren hersenletsel ( NAH )
 • Multiprobleem gezinnen
 • Problemen met de opvoeding
 • Schulden waar u niet meer uitkomt
 • Administratieve handelingen
 • Sociale problemen zoals eenzaamheid of straatvrees

 

Als de cliënt dit wil worden familie en/of vrijwilligers weer betrokken bij de cliënt.

Voor Thuisbegeleiding is een indicatie nodig voor begeleiding individueel. De kosten voor de hulp, hangen af van de vorm van Thuisbegeleiding die u krijgt en hoeveel uur. Heeft u een indicatie vanuit de Wmo of Wlz, dan worden uw kosten gedeeltelijk of zelfs geheel vergoed. Ook is thuisbegeleiding vanuit een PGB mogelijk.

Voor vragen of contact met team Thuisbegeleiding kunt u bellen T 088 - 995 72 57 of mailen thuisbegeleiding@vivazorggroep.nl

 

Wilt u de informatie over de mogelijkheden van thuisbegeleiding nog eens nalezen? Hieronder kunt u de voorlichtingsbrochure 'Thuisbegeleiding' downloaden.

 

 

 

 

- +