Kwaliteit

Kwaliteit van leven is ons motto. Wij willen dan ook graag dat cliënten voor ons kiezen omdat we kwaliteit leveren. Daar werken we ook 24 uur per dag, 7 dagen in de week hard aan.

 

Wilt u meekijken met hoe ViVa! in 2021 heeft gewerkt aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg?

Alle achtergrondinformatie kunt u hier lezen in Het Kwaliteitsverslag 2021.

 

We geven u graag een indruk van de betekenis van welzijn in de zorg voor bewoners, hun naasten én de medewerkers en vertellen u over de resultaten die we hebben bereikt. Bekijk onze korte video over persoonsgerichte zorg in de praktijk:

 

 

 

 

Nog meer kwaliteit

ViVa! Zorggroep heeft een HKZ certificaat met een beperkte scope. De scope betreft alle organisatie-onderdelen exclusief de locaties. Voor meer informatie over het HKZ-keurmerk kunt u terecht op de website www.hkz.nl

 

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

 

Iedere cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wet zorg en dwang (Wzd), heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (hierna: CVP Wzd). Voor u is dit een CVP Wzd  van Zorgstem.

Zorgstem is één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoert. De CVP Wzd is onafhankelijk, niet in dienst bij een zorginstelling, behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk, en biedt gratis ondersteuning.

 

De nieuwe wet heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen bieden die u niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar u het zelf niet mee eens bent.

 

Heeft u een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de CVP Wzd.

 

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor u betekenen?

  • Wij luisteren naar uw verhaal
  • Wij helpen u om uw vraag of klacht te verhelderen & verwijzen zo nodig door
  • Wij geven informatie en uitleg over uw rechten binnen de Wzd
  • Wij ondersteunen u bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht
  • Wij kunnen desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt.

 

Wie zijn uw cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang?

Patricia Krijgsman                                                                    Jorn van Overschot

06 - 40 98 58 51                                                                       06 - 36 10 74 54

p.krijgsman@zorgstem.nl                                                         j.vanoverschot@zorgstem.nl  

 

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd bezoekt de locaties en groepen met enige regelmaat. Er worden posters en flyers met de gegevens van de CVP Wzd op de locaties verspreid.

Algemene contactgegevens Zorgstem

 

Download hieronder de registratie en analyse inzet onvrijwillige zorg ViVa! Zorggroep:

PDF DocumentKwalitatieve analyse inzet onvrijwillige zorg geheel 2021_def.pdf

 

- +