Geestelijke zorg

De overgang van uw eigen huis naar een woonzorgcentrum of verpleeghuis is niet altijd even makkelijk en kan allerlei vragen en gevoelens met zich meebrengen. Zoals het verlies van lichamelijke en/of geestelijke vitaliteit, het leven met een handicap, andere levensvragen of verliessituaties waar u eerder mee te maken had. De geestelijk verzorger bespreekt de veranderingen met u die in uw leven plaatsvinden. 

 

Ook interessant voor u

Mocht u deze veranderingen met iemand willen delen dan kan dit met de geestelijk verzorger. In vrijwel alle verpleeghuizen en woonzorgcentra van ViVa! Zorggroep kunt u bijgestaan worden door geestelijk verzorgers, ook tijdens uw verhuizing hiernaartoe. Ook kunt u met hen de zorgen en vragen die op uw afkomen met hen bespreken. Er wordt zoveel mogelijk uitgegaan van uw eigen levensbeschouwing. Desgewenst bemiddelt de geestelijk verzorger in het contact met de eigen pastor of dominee.

 

In alle huizen van ViVa! Zorggroep worden kerkdiensten gehouden. In een aantal locaties is een kapel of stilteruimte beschikbaar en worden er bijbelgroepen of gespreksgroepen georganiseerd.

 

Consulten

De geestelijk verzorger verkent samen met u de zorgen en vragen die op u afkomen, zoals het verlies van een dierbare, de overgang naar een andere levensfase en andere bestaansvragen die u bezighouden. Hierbij wordt uitgegaan van uw eigen levensbeschouwing en levenservaring. De geestelijk verzorger heeft een professionele geheimhoudingsplicht.

 

Uitvaart of crematie

Onze geestelijk verzorgers verzorgen ook vieringen en kunnen ook een uitvaart of crematie leiden. Hierbij wordt altijd eerst een voorbereidend gesprek met de naaste familie en/of betrokkenen gevoerd.

Als u in een van de huizen verblijft, zijn aan het contact met een geestelijk verzorger geen kosten verbonden.Cliënten in de thuissituatie betalen voor de consulten een uurtarief dat van te voren wordt medegedeeld. Het leiden van een uitvaart of crematie is niet inbegrepen in de Wet Langdurige Zorg (WlZ) of de zorgverzekering, maar mogelijk wel in uw uitvaartverzekering. Voor het leiden van een uitvaart of crematie worden kosten in rekening gebracht. 

Bewoners van ViVa! Zorggroep  kunnen de geestelijk verzorgers bereiken via de receptie of de verzorging. Voor hen zijn de geestelijk verzorgers bereikbaar via telefoonnummer 088 - 995 74 20. 

Wilt u de informatie over de mogelijkheden van geestelijke zorg nog eens nalezen? Hieronder kunt u de informatiebrochure 'Geestelijke zorg' nalezen.

 

- +