Geestelijke zorg

Als u wilt praten over wat u bezighoudt, bijvoorbeeld over uw leven, het ouder worden, toenemende afhankelijkheid en loslaten van wie of wat u lief was, het naderend afscheid van het leven, dan kunt u met de geestelijk verzorger praten. Ook voor een gesprek over wat u bezighoudt, waar u over piekert, of naar verlangt, kunt u bij één van ons terecht. Als u behoefte heeft aan religieuze ondersteuning zijn wij er voor u. Onder het volgende tabblad leggen wij verder uit op welke manieren wij dat doen.

 

Ook interessant voor u

Ongeacht uw levensovertuiging bieden we individueel en vertrouwelijk contact aan. Wij bieden een luisterend oor bij allerhande zingevingsvragen die kunnen opkomen rondom het wonen in een verzorgingshuis. Naast het individuele contact verzorgen wij op sommige locaties ook groepsbijeenkomsten.

 

Voor kerkelijke bewoners zijn er geestelijk verzorgers beschikbaar om voor te lezen uit de Bijbel, voor u te bidden of samen een religieus lied te luisteren. Daarnaast organiseren wij bijeenkomsten waarbij een bepaald thema centraal staat. Zoals vriendschap, herinneringen aan vroeger of de seizoenen. Breekt uw laatste levensfase aan, dan verzorgen wij rituelen rondom het sterven zoals de ziekenzegen, ziekenzalving, of een niet-godsdienstige variant ervan. Enkele van onze geestelijk verzorgers kunt u benaderen voor uw laatste wensen en uitvaart. 


Indien u lid bent van een kerkgenootschap, leggen we desgewenst contact met de eigen pastor of dominee. Heeft u concrete wensen rondom geestelijke zorg, bijvoorbeeld het bijwonen van kerkdiensten of het ontvangen van de ziekenzegen, dan kunnen we deze op uw verzoek in het zorgdossier noteren.

 

Vieringen en groepsbijeenkomsten
Inmiddels worden er na de coronaonderbreking op meerdere locaties weer oecumenische vieringen en andere groepsbijeenkomsten opgestart. Op sommige locaties worden in de huiskamer kleinschalige bijeenkomsten georganiseerd zoals een groepsgesprek over levensbeschouwelijke thema’s of luisteren we samen naar (religieuze) muziek.

 

Geheimhoudingsplicht
Vanwege het beroepsgeheim van de geestelijk verzorger hebben de contacten een strikt persoonlijk en vertrouwelijk karakter, en blijft wat besproken wordt geheim.

 

Er zijn geen kosten verbonden aan het contact met een geestelijk verzorger. Alleen indien een geestelijk verzorger een uitvaart verzorgt, worden de gemaakte kosten doorberekend.

Hieronder stellen wij ons graag persoonlijk aan u voor. U kunt ook een email sturen naar geestelijkeverzorging@vivazorggroep.nl of telefonisch contact opnemen via de receptie van uw locatie en u laten doorverbinden met een geestelijk verzorger. Bij geen gehoor kunt u vragen naar het medisch secretariaat: uw gegevens worden genoteerd, waarna de geestelijk verzorger contact met u opneemt.

 

Sanne Hooiveld (s.hooiveld@vivazorggroep.nl, 0612425860)

Locaties: Forum II, De Loet, Overkerck

Oprechte aandacht. Dat is voor mij waar Geestelijke Verzorging om draait. Het gaan wonen in een woonzorgcentrum is een levens veranderende gebeurtenis. Het is een deel van je levensverhaal. En dit levensverhaal wil ik graag horen. Met alle mooie en lelijke dingen, het mag er allemaal zijn. Samen kijken we hoe de tijd bij ViVa! in dit verhaal past. Het is voor veel mensen een verademing om hun hart te kunnen luchten, zich gehoord voelen en in gesprek even op adem te komen.

Als iemand religieus is kan ik daarin soms praktisch ondersteunen door voor iemand te bidden, de bijbel te lezen of een mooi lied te laten horen. Als iemand andere manieren van zingeving heeft vind ik het mooi om daar samen over te praten, een gedicht te lezen, muziek te luisteren of op een andere manier dit te delen. Ik vind het een voorrecht om mensen te mogen ondersteunen en een stukje mee te lopen op iemand levenspad.

 

Mandy Koehorst-Kroon (m.koehorst-kroon@vivazorggroep.nl, 06-51058918)

Locaties: St. Agnes, Lommerlust, Huis ter Wijck en Meerstate

Een bewoner nabij zijn in alle aspecten van het leven vind ik belangrijk. Een luisterend oor bieden in een vertrouwelijke sfeer en dan samen zoeken naar of en waar de betekenis en zingeving in het verhaal zit. Wat is belangrijk voor deze persoon, wat geeft steun of kracht? Terugkijken op het geleefde leven, stilstaan bij het hier en nu of vooruitkijken naar een toekomst of levenseinde. Betrokken worden bij iemands levensverhaal en daarin de mooie en bijzondere, maar ook verdrietige, pijnlijke en moeilijke momenten met een bewoner te mogen delen vind ik een eer.

Ik ben zelf gevormd door de humanistische traditie, maar als geestelijk verzorger ben ik er voor alle bewoners. Ik sluit aan bij het levensverhaal en de levensbeschouwing van de ander.

 

Sakia Markx (s.markx@vivazorggroep.nl, 06-13417642)

Locaties: Elsanta, Heemswijk, Huis ter Wijck, De Marke

Iedereen doet -meestal ongemerkt- de hele dag aan zin en betekenis. Je plaatst wat je doet, leest, merkt en voelt in kaders, in je traditie, in je levensverhaal. Als het leven moeilijk is, schuurt of er gebeurt iets verschrikkelijks, dan stokt het normale. De manier waarop je dingen normaal verwerkt voldoet niet. Een verhuizing naar een woon/zorginstelling kan zo’n moeilijke gebeurtenis zijn. Of een ziekte, het verlies van een partner, of onenigheid met een zorgverlener of medebewoner. Wonen in een verpleeghuis is niet gemakkelijk. Vaak begint het met een gevoel en is het lastig onder woorden te brengen. En daar ben ik voor. Ik neem de tijd om samen met de bewoner, de collega of zorgmedewerker te zoeken waar de schoen wringt. Waar en waarom het levensverhaal stokt. Wat er nodig is om verder te kunnen, lucht te hebben, je mens te voelen. Dat doe ik met gesprekken, gevoel, woorden, bijeenkomsten en rituelen.

 

 

 

Anne Miedema (a.miedema@vivazorggroep.nl, 06-30234413)

Locaties: De Cameren, Heemswijk, De Santmark, Strammerzoom

Als geestelijk verzorger wil ik echt een luisterend oor bieden door te vertragen. De tijd te nemen en die zaken bespreekbaar maken waar andere zorg de tijd voor ontbreekt of het moeilijk vinden om te bespreken. Ik schenk aandacht aan het levensverhaal, de moeilijke ‘breuk’-momenten daarin, om vanuit begrip en meeleven indien mogelijk in een maieutisch gesprek - door een spiegel voor te houden - nieuwe inzichten geboren te laten worden. Omdat dit over een andere laag dan feiten gaat, is meer dan woorden nodig, en kunnen rituelen helpen tot de kern van iemands wezen te komen.

Vanuit mijn Oudkatholieke achtergrond ga ik daarom ook voor in kerkvieringen, en kan voor rituelen zoals de ziekenzegen, de communie of een biechtgesprek gevraagd worden.

 

 

Margreet Baalbergen (m.baalbergen@vivazorggroep.nl, 06-16000074)

Locaties: De Boogaert, Meerstate

Mijn uitgangspunt is de mens in zijn waarde zien, te laten zijn zoals hij is, ook in zijn kwetsbaarheid. Mijn carrière als geestelijk verzorger is nog jong, maar het mooiste wat mij als geestelijk verzorger kan overkomen is de bewoner of revalidant te zien groeien tijdens een gesprek of groep. Een kwetsbaar mens ‘heel’ zien worden, als iemand vertelt over wat hij of zij mooi of belangrijk vindt of vond in zijn leven, waardoor we samen, soms heel even, de ‘gebreken’ en omgeving vergeten. Dit gebeurt natuurlijk niet altijd, daarom zijn het juist kostbare momenten. Verder wil ik, naast luisterend oor voor de bewoner, naar de eigen organisatie positiefkritisch verbinder zijn, tussen bewoners, hun netwerk, zorg en organisatie.

 

 

 

Gonnie Rutte-Erkelens (g.rutte-erkelens@vivazorggroep.nl, 06-30830863)

Locaties: Geesterheem, Westerheem

Toen ik afscheid nam van mijn vorige beroep (ik was eerst logopediste), heb ik alle kinderen op de school, waar ik toen werkte een schriftje gegeven en daarin geschreven: Er is nog nooit iemand geweest zoals jij! Met deze instelling oefen ik ook mijn vak als geestelijk verzorger uit. Elke ontmoeting is uniek. Zinzoeker als ik ben, vind ik het fijn om met mensen in gesprek te gaan over wat hen bezig houdt. Ik doe dat met veel liefde.  Ik hoop op deze manier wat licht te brengen. Ik geloof dat aandacht voor zingeving en levensbeschouwing een belangrijk element is in het welbevinden van de mens.

Ik ben van huis uit een gereformeerd meisje, getrouwd met een katholieke man. Mijn boodschap en missie is dat geestelijke verzorging er voor iedereen is, want iedereen kan periodes meemaken in het leven waarin het wringt. Het kan dan fijn zijn om daarover met iemand in gesprek te gaan.

 

Wilt u de informatie over de mogelijkheden van geestelijke zorg nog eens nalezen? Hieronder kunt u de informatiebrochure 'Geestelijke zorg' nalezen.

 

- +