Revalidatie & Herstel

Kunt u na een ziekenhuisopname nog niet naar huis of heeft u om medische redenen tijdelijk zorg en behandeling nodig, dan kunt u voor Geriatrische Revalidatie of Herstelzorg terecht in onze locatie Meerstate. U krijgt een revalidatie- of
herstelprogramma aangeboden passend bij uw situatie. Een verblijf op de Geriatrische Revalidatie en Herstelafdeling is altijd tijdelijk.

 

De revalidatie is bedoeld voor cliënten die moeten revalideren na bijvoorbeeld:

  • CVA (hersenbloeding of herseninfarct)
  • Hartfalen
  • Longziekten (zoals COPD)
  • Knie, schouder- –of heupoperatie
  • Letsel ten gevolge van een ongeval
  • Amputatie
  • Verzwakking na ernstige ziekte en/of operatie

 

U komt in aanmerking voor Herstelzorg (Eerstelijnsverblijf Hoog Complex - ELV Hoog) als u een kwetsbare gezondheid heeft en tijdelijk zorg en behandeling nodig heeft. De zorg ondersteunt de algemeen dagelijkse levensverrichtingen
(ADL) of neemt deze over. De specialist ouderengeneeskunde of de verpleegkundig specialist neemt de specialistische behandeling op zich. Afhankelijk van de hersteldoelen kunnen professionele behandelaren ingezet worden. Er kan 24 uur per dag een beroep gedaan worden op zorg.

 

Ook interessant voor u

Als u bij ons verblijft staat alles in het teken van uw revalidatie en herstel. Alle activiteiten beschouwen we als revalidatie, dus ook wassen en aankleden, het op de afdeling lopen onder begeleiding en dergelijke.
Het is de bedoeling dat u alle dingen die u voorheen zelf deed weer snel onder de knie krijgt. De medewerkers stimuleren u daarom zoveel mogelijk om alles zelf te doen. Zij werken zogenaamd met de handen op de rug. Uiteraard houden we rekening met wat u kunt en wilt bereiken met de revalidatie en het herstel.

 

Samen met een multidisciplinair behandelteam worden uw revalidatie- of hersteldoelen bepaald en beschreven in een behandelzorgplan. Onder begeleiding van dit team wordt er geprobeerd zowel lichamelijk als mentaal herstel te bereiken.

 

U krijgt een verzorgende of verpleegkundige van de afdeling toegewezen als aanspreekpunt. U kunt bij hem/haar terecht met al uw vragen over uw revalidatie of herstel. Binnen twee weken na opname wordt er een overleg gehouden, de
arts/verpleegkundig specialist en verpleegkundige bespreken uw voortgang en de verwachtingen. Na dit overleg informeert de verpleegkundige u en uw contactpersoon/mantelzorger.

 

Een kijkje op de GRZ:

 

Met wie krijgt u tijdens uw Revalidatie te maken?

Het behandelteam bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, zorgteam, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog, en maatschappelijk werk. Onze behandelaars werken nauw samen en met een uitgebreid netwerk deskundigen: de klinisch geriater, revalidatiearts, neuroloog, instrumentmaker, orthopeed, orthopedisch schoenmaker en overige (medisch). 

 

Met wie krijgt u tijdens Herstelzorg te maken?

U krijgt dagelijks te maken met het zorgteam. Ditbasisteam vormt een onderdeel van het multidisciplinaire team waar de artsen en behandelaren ook deel van uitmaken. Daarnaast zal mogelijk te fysiotherapeut deel uitmaken van het behandelteam.

 

Kwaliteit en ketenzorg

Onze medewerkers werkend binnen de geriatrische revalidatie & herstelzorg voldoen aan de gestelde eisen van beroepsverenigingen en zorgverzekeraars.

 

Wij werken binnen de keten o.a. nauw samen met het Rode Kruis Ziekenhuis, Medisch Centrum Alkmaar en het Revalidatiecentrum Heliomare.

 

 

 

 

Revalidatie en Herstel vallen onder de Zorgverzekeringswet (ZvW). De kosten worden in de meeste gevallen vergoed vanuit uw zorgverzekering. Het wettelijk verplichte eigen risico van uw zorgverzekering wordt wel in rekening gebracht, indien u deze nog niet verbruikt heeft. Mocht u hierover vragen hebben, dan kan de maatschappelijk werker van de afdeling Revalidatie en Herstel u hierbij verder helpen.

*
*
*
*
*
*
Vul hier niets in a.u.b.

Verpleeghuis Meerstate heeft een afdeling geriatrische revalidatie. Hieronder kunt u de informatiebrochure 'Geriatrische revalidatie zorg in Meerstate' downloaden.

 

 

 

 

 

- +