Tijdelijk verblijf

Ons tijdelijk verblijf biedt een fijne plek met goede zorg. Dit kan een mooie tussentijdse oplossing zijn als u of uw naaste door omstandigheden een bepaalde periode niet of onvoldoende in staat bent om voor uzelf te zorgen in de thuissituatie. Wij hebben drie soorten tijdelijk verblijf: logeerzorg, eerstelijnsverblijf en crisiszorg.

Als mantelzorger staat u klaar voor uw partner, ouder of familielid. Iedere dag weer. U doet dit graag voor de ander. Toch wordt vaak onderschat hoeveel energie dit van u vraagt. Even een adempauze, een nachtje, weekend of vakantie er tussenuit is dan ook belangrijk. En het kan: met logeerzorg van ViVa! Zorggroep. Deze zorg is bedoeld voor mensen met een lichamelijke zorgvraag en/of beginnende dementie die niet meer zelfstandig thuis kunnen blijven. Wij zorgen voor een prettig verblijf met de juiste zorg. 


ViVa! Elsanta in Beverwijk

ViVa! Elsanta biedt deze logeerzorg in een prettig appartement met 24 uur per dag zorg en dienstverlening. Afspraken met behandelaren en de dagbesteding kunnen gewoon door gaan. Ook is uw naaste van harte welkom bij activiteiten op de locatie. Ondertussen heeft u, die normaal de zorg geeft, even tijd voor uzelf.

 

Voor welke periode is logeerzorg mogelijk?

Logeerzorg is mogelijk voor een periode tot 3 weken, voor af en toe een paar dagen of voor iedere week of maand één of meer dagen.

 

Waar wordt logeerzorg aangeboden?

Op dit moment wordt logeerzorg alleen op onze locatie ViVa! Elsanta in Beverwijk aangeboden. Maar er zijn ook mogelijkheden om logeerzorg te krijgen in De Reigershoeve in Heemskerk of Breezicht (Zorgbalans) in Velsen.

 

Meer informatie over logeerzorg?

Bel of mail met MaatjeZ. Hun mantelzorgcoach kan uw vragen beantwoorden en helpt met bijvoorbeeld de aanvraag en financiering. 

 

MaatjeZ, centrum voor mantelzorg

www.maatjez.nl

T: 088-9957788

E: info@maatjez.nl

Werkdagen: ma, di, woe (tot 12.30uur), do

Eerstelijnsverblijf (ELV) is een kortdurend verblijf in één van onze geselecteerde woonzorglocaties. U kunt gebruikmaken van ELV als u tijdelijk om een medische reden niet thuis kunt wonen. Bijvoorbeeld omdat u tijdelijk gemonitord moet worden of na ontslag uit het ziekenhuis. Uw huisarts of behandelend arts schat in dat u op korte termijn zult herstellen. U krijgt dan een medische indicatie van uw huisarts. Het doel van het eerstelijnsverblijf bij ViVa! is dat u weer zelfstandig thuis kunt wonen.

 

Meer informatie over eerstelijnsverblijf?

Afhankelijk van uw situatie, informeren we u graag over de mogelijkheden over eerstelijnsverblijf  binnen ViVa! Zorggroep. U kunt bellen met Zorgbemiddeling via 088 – 995 8640. Zij helpen u graag verder!

In dit geval heeft uw naaste acuut zorg nodig waarbij direct een opname noodzakelijk is. U bent als  partner plotseling niet meer in staat de zorg op zich te nemen of de zorgvraag van uw partner neemt plotseling toe. Onze verpleegkundige en een specialist ouderen geneeskundige (arts) beoordelen de situatie en de opname vindt tijdelijk plaats op ons crisisbed in verpleeghuis Heemswijk, totdat de situatie weer genormaliseerd is.

 

Meer informatie over crisiszorg?

Afhankelijk van uw situatie, informeren we u graag over de mogelijkheden van crisiszorg binnen ViVa! Zorggroep. U kunt bellen met Zorgbemiddeling via 088 – 995 8640. Zij helpen u graag verder!

Afhankelijk van uw situatie, informeren we u graag over de mogelijkheden van  tijdelijk verblijf binnen ViVa! Zorggroep. U kunt bellen met Zorgbemiddeling via 088 – 995 8640. Zij helpen u graag verder!

- +