Tijdelijk verblijf

U kunt gebruik maken van tijdelijk verblijf bij ViVa! Zorggroep als u door omstandigheden gedurende een bepaalde periode geen of onvoldoende verzorging thuis kunt krijgen. In onze woonzorgcentra en verpleeghuizen, ontvangt u de zorg die u nodig heeft. Wij hebben drie soorten tijdelijk verblijf: respijtzorg, logeermogelijkheden en crisiszorg.

Binnen verpleeghuis Meerstate kunt u de eerste week van de maand vijf dagen logeren, van maandag tot en met vrijdagmiddag 15.30 uur (exclusief de feestdagen). Respijtzorg binnen dagbehandeling Meerstate houdt in dat uw zorg in de avond en nacht wordt voortgezet door de professionals van de dagbehandeling. Gezichten die u kent, dus wel zo vertrouwd. U ontvangt persoonlijke en/of verpleegkundige zorg, maar ook begeleiding en/of emotionele ondersteuning. 

 

Wilt u meer informatie? Download dan de flyer. 

 

 

 

Als uw mantelzorger (bijvoorbeeld uw partner, zoon of dochter) op vakantie gaat of even niet in staat is om voor u te zorgen, dan kunt u bij ViVa! Zorggroep logeren. Ook als u door ziekte of een ongeval tijdelijk meer zorg nodig heeft dan u thuis kunt krijgen. U kunt  tijdelijk binnen één van onze woonzorgcentra verblijven totdat u voldoende hersteld bent om weer terug naar huis te gaan. 

 

U kunt ook op eigen kosten binnen ViVa! Zorggroep logeren. Bijvoorbeeld als u als familielid wilt blijven slapen. Informeert u naar de beschikbaarheid bij Zorgbemiddeling.

In dit geval heeft u acuut zorg nodig waarbij direct een opname noodzakelijk is. Uw situatie wordt beoordeeld door een verpleegkundige en een specialist ouderen geneeskundige (arts) en de opname zal plaatsvinden op één van onze crisisbedden in verpleeghuis Meerstate of Heemswijk.

Afhankelijk van uw situatie, informeren we u graag over de mogelijkheden van  tijdelijk verblijf binnen ViVa! Zorggroep. U kunt bellen met Zorgbemiddeling via 088 – 995 8640. Zij helpen u graag verder!

- +