Maatschappelijk werk

Meestal kunt u problemen zelf of met familie of vrienden oplossen. Lukt dit niet, dan kan maatschappelijk werk mogelijk uitkomst bieden. Het maatschappelijk werk biedt hulp aan mensen van jong tot oud die (tijdelijk) zelf hun problemen niet meer aan kunnen. Zo is bijvoorbeeld de verhuizing naar een verpleeghuis of woonzorgcentrum een ingrijpende gebeurtenis. Voor u en uw familie kan het nodig zijn dat u hierbij ondersteuning krijgt van een maatschappelijk werker. 

 

Ook interessant voor u

Onze maatschappelijk werkers begeleiden u en/of uw familie in het omgaan met uw ziekte of beperking en alle daaruit voortvloeiende veranderingen in uw leven. Uw familie en mantelzorger(s) worden hierbij zoveel mogelijk betrokken. U kunt uw vragen bespreken en voorlichting en advies krijgen over financiële regelingen, bewindvoering en mentorschap. Bij ontslag naar huis of het veranderen van woonvorm kan de maatschappelijk werker u ondersteunen en adviseren. De maatschappelijk werker maakt deel uit van een behandelteam en overlegt met andere behandelaren zoals de psycholoog, de specialist ouderengeneeskunde en de logopedist.

 

Gespecialiseerd in begeleiden van

  • Ervaringen van verlies
  • Problemen zoals bijvoorbeeld gevoelens van eenzaamheid, verdriet
  • Het opbouwen van nieuwe contacten
  • Het vragen van hulp
  • Familiegesprekken/Mantelzorgondersteuning
  • Gespreksgroepen
  • Kennis van de sociale kaart (andere hulpverlening uit uw omgeving)

Voor bewoners van onze huizen zijn aan maatschappelijk werk geen kosten verbonden. Een verwijsbrief is niet nodig. 

De maatschappelijk werker kan worden ingeschakeld voor bewoners en/of hun familie die verpleeghuiszorg ontvangen. U kunt dit aangeven bij de specialist ouderengeneeskunde of het zorgteam. Ook kunt u zelf contact opnemen door te bellen met de afdeling planning Gespecialiseerde Teams via telefoonnummer 088 - 995 74 20.U kunt uw vragen ook stellen door onderstaand formulier in te vullen.

*
*
*
*
*
*
Vul hier niets in a.u.b.
- +