Stomazorg

Een stoma hebben, is ingrijpend in uw leven. U heeft een ziekte of ongeluk meegemaakt waardoor de stoma nodig is. Dit leidt tot een verwerkingsproces. Ook krijgt u te maken met de verzorging van de stoma en de invloed die het heeft op uw werk, vrije tijd en privé-leven.

 

Ook interessant voor u

 

Meestal zult u in de beginfase van het hebben van een stoma begeleid zijn door de stomaverpleegkundige uit het ziekenhuis. Maar eenmaal thuis kan de nieuwe situatie veel vragen en onzekerheden met zich meebrengen. Van onze stomaverpleegkundige krijgt u dan ondersteuning en begeleiding. Ook als u al langer een stoma heeft en vragen of problemen heeft over bijvoorbeeld huidproblemen, ander stomamateriaal, vergoedingen of vakanties. Onze stomaverpleegkundige werkt samen met andere zorgverleners zoals huisartsen, specialisten, diëtisten, wijkverpleegkundigen, apotheken en stomaverpleegkundigen uit ziekenhuizen.

Advies, instructie en voorlichting aan huis van onze stomaverpleegkundige is gratis. Als u structurele zorg nodig heeft, bijvoorbeeld een paar keer per week, dan kan thuiszorg ingeschakeld worden.

 

Voor thuiszorg is geen eigen bijdrage verschuldigd. Onze wijkverpleegkundige bepaalt hoeveel zorg u nodig heeft en dat wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet. Uw zorgverzekeraar heeft dit ondergerbracht in uw basisverzekering. Dit komt niet ten laste van uw eigen risico en u hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

U kunt zelf contact opnemen met de stomaverpleegkundige via het telefoonnummer 088 - 995 74 20. De huisarts, thuiszorgmedewerker of apotheek kunnen u ook doorverwijzen.

Wilt u de informatie over de mogelijkheden van stomazorg nog eens nalezen? Hieronder kunt u de brochure 'Stomazorg' downloaden.

 

 

 

- +