Wondzorg

Als u zich stoot, brandt of ergens aan openhaalt, geneest dit meestal snel. Na een brand, chirurgische ingreep, als u in aanraking bent geweest met chemische stoffen of een ander ongeluk heeft gehad, heeft een wond speciale zorg nodig. Ook een doorligwond, ontstaan door druk op de huid, heeft speciale zorg nodig.

 

Ook interessant voor u

 

Een advies op maat kan mogelijk doorliggen (= decubitus) voorkomen. Onze gespecialiseerde Wond-, decubitus-, Continentie- en Stomaverpleegkundige (WCS verpleegkundige) kan u hierbij helpen. Ook kan zij/hij u vertellen welke hulpmiddelen ingezet kunnen worden, zoals speciale matrassen en zitkussens en u helpen bij het regelen ervan. Voor wondverzorging kunt u bij haar/hem terecht met vragen over het gebruikte verbandmateriaal, (nieuwe) behandelmethodes en pijnbestrijding. Dit laatste gaat altijd in overleg met uw behandelend arts.

De wijkverpleegkundige komt bij u langs om te bespreken hoeveel zorg u nodig heeft en kan op basis daarvan een indicatie stellen. De kosten voor deze zorg worden vergoed via uw basisverzekering vanuit de Zorgverzekerings Wet (ZvW). U betaalt geen eigen bijdrage en deze zorg komt ook niet ten laste van uw eigen risico.

 

U kunt altijd zelf contact opnemen met de WCS verpleegkundige, via 088 - 995 74 20. Natuurlijk kan het zo zijn dat u door de huisarts, thuiszorgmedewerker of apotheek doorverwezen wordt.

Wilt u de informatie over de mogelijkheden van wondzorg nog eens nalezen? Hieronder kunt u de voorlichtingsbrochure 'Wond- en zwachtelzorg' downloaden.

 

 

 

 

- +