VerpleeghuisVoordeel

Leden die een partner in het verpleeghuis hebben of wiens partner opgenomen gaat worden in een verpleeghuis, ontvangen via Zicht op geld gespecialiseerd financieel advies rondom de verpleeghuissituatie waarbij bekeken wordt hoe geldzaken optimaal geregeld kunnen worden. Zodat financieel voordeel behaald wordt. Dit is maatwerk omdat het voordeel afhankelijk is van de persoonlijke situatie.

 

Leden ontvangen € 50,- korting op de factuur (die men alleen ontvangt als er voordeel wordt gevonden).

No cure no pay, d.w.z. als er geen voordeel gevonden wordt, betaalt men niets. Wordt er wel voordeel gevonden dan betaalt men een eenmalige vergoeding van 20% van het voordeel dat Zicht op Geld vindt over het komende jaar. En men krijgt dan nog eens € 50,- korting op de factuur.

Ondergetekende wordt lid van ViVa! Ledenservice. Door het accorderen van deze machtiging geeft u toestemming aan ViVa! Zorggroep om tot wederopzegging één keer per jaar het lidmaatschapsgeld van uw IBANrekening af te schrijven. U betaalt, ongeacht wanneer u gedurende het jaar lid wordt, het jaarbedrag á € 24,75. Het lidmaatschap geldt voor het gehele huishouden.

 

Naam: ViVa! Zorggroep/ ViVa! Ledenservice
Adres: Parlevinkerstraat 23
PC/Woonplaats:  1951 AR Velsen-Noord
IncassantID: NL35ZZZ341845200000/ lidnummer

 

 

 

 

 

 

Aanvrager

Voorletter(s)*
Tussenvoegsel(s)
Achternaam*
Straatnaam*
Huisnummer*
Huisnr. toevoeging
Postcode*
Plaatsnaam*
Geboortedatum*
Geslacht*
Telefoonnummer*
Mobielnummer
Nieuwsbrief*

Partnergegevens

Voorletter(s) partner
Tussenvoegsel(s) partner
Achternaam partner
Geb.datum partner
Geslacht partner

Lidmaatschap

Kosten lidmaatschap
Actiecode
IBANrekening*
 
*
Vul hier niets in a.u.b.

Wilt u gebruikmaken van deze dienst of meer informatie? Bel ViVa! Ledenservice, 088 - 995 88 22 of vul dan het aanvraagformulier in. De leverancier neemt dan contact met u op. 

Welke dienst*
Voorletters*
Tussenvoegsel(s)
Achternaam*
Straatnaam*
Huisnummer*
Huisnr. toevoeging
Postcode*
Plaatsnaam*
Geslacht*
Lidnummer ViVa! Ledenservice
Telefoonnummer*
Mobielnummer
Evt vragen en opm.
Vul hier niets in a.u.b.
- +