Cliëntenraad

Sinds de invoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling (1996) is elke zorginstelling verplicht een cliëntenraad in te stellen. Op deze manier wil de overheid bevorderen dat ook wensen en ideeën van cliënten in de zorginstelling tot uitdrukking komen.

 

Ook ViVa! Zorggroep heeft cliëntenraden. De cliëntenraad vertegenwoordigt onze cliënten en is een onafhankelijk adviesorgaan. Wij vinden het belangrijk dat u, onze cliënt, invloed heeft op belangrijke zaken.

 

 

ViVa! Zorggroep heeft voor de medezeggenschap van cliënten op concernniveau de centrale cliëntenraad. De raad adviseert het management over de zorgverlening en behartigt de belangen van cliënten op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de woonzorgcentra, thuiszorg, verpleeghuizen en jeugdzorg.


Zij beslissen mee over het beleid dat de gehele organisatie van ViVa! Zorggroep betreft. Ook geven zij gevraagd en ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies. De centrale cliëntenraad behandelt zaken die wijkoverstijgend zijn en waarover de bestuurders van ViVa! Zorggroep beslissingen nemen.

 

Tot het aandachtsgebied van de centrale cliëntenraad behoort ook de Jeugdgezondheidszorg en de thuiszorg en hulp bij het huishouden beneden het Noordzeekanaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook is een onderverdeling gemaakt per wijk zodat de medezeggenschap dicht bij de cliënt ligt. Elke wijk heeft dus een cliëntenraad die zowel de thuiszorg als de zorg in het woonzorgcentrum vertegenwoordigt. Voor de verpleeghuizen Meerstate, Heemswijk en Heemstate bestaat er een gezamenlijke cliëntenraad. Deze cliëntenraden hebben overleg met hun (wijk)manager.

Contact met centrale cliëntenraad

Als u geïnteresseerd bent in de werkzaamheden van de cliëntenraad, vragen heeft voor de cliëntenraad of als u zich kandidaat wilt stellen, dan kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de CCR-ViVa! door het invullen van het Contactformulier centrale cliëntenraad.

Telefonisch contact is mogelijk via het algemene telefoonnummer 088 - 995 80 00. U wordt dan doorverbonden met de centrale cliëntenraad of u wordt teruggebeld. Ook kunt u aangeven of u een terugbelafspraak met uw cliëntenraad wenselijk vindt.

 

Contact met wijkcliëntenraad

Uw wijkcliëntenraad kunt u rechtstreeks benaderen met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer door het invullen van één van onderstaande contactformulieren.

 

Verpleeghuizen

Contactformulier cliëntenraad verpleeghuizen

 

Bergen

Contactformulier cliëntenraad De Marke

 

Beverwijk

Contactformulier cliëntenraad Beverwijk

 

Castricum

Contactformulier cliëntenraad wijk de Boogaert

Contactformulier cliëntenraad wijk de Santmark

 

Heemskerk

Contactformulier cliëntenraad wijk Kerkweg

Contactformulier cliëntenraad wijk Samenhof

Contactformulier cliëntenraad wijk Waterrijck

 

Heerhugowaard

Contactformulier cliëntenraad Forum II Heerhugowaard

 

Heiloo

Contactformulier cliëntenraad wijk Heiloo

 

Limmen

Contactformulier cliëntenraad wijk De Cameren

 

Uitgeest/ Akersloot

 

Contactformulier cliëntenraad wijk Uitgeest/ Akersloot

Wilt u de informatie over de cliëntenraden bij ViVa! Zorggroep nog eens nalezen? Hieronder kunt u de informatiebrochure 'Informatie over cliëntenraden, uw stem in de organisatie' downloaden.

 

 

 

 

- +